Warning: Illegal string offset 'alt' in /www/wp-content/themes/bijenlandschap DEF statisch 2/functions.php on line 53 Warning: Illegal string offset 'alt' in /www/wp-content/themes/bijenlandschap DEF statisch 2/functions.php on line 53

Agenda

Georganiseerd door

IVN Leiden

Datum

17-12-2017

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Parkeerplaats Kasteel Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK te Voorschoten

IVN-excursie in Duivenvoorde en De Horsten voor jong en oud, Voorschoten

Het landgoed Duivenvoorde ligt in een met bosschages gelardeerd veenweidegebied, grenst ten dele aan een oude strandwal en beslaat een totale oppervlakte van ruim 260 hectare. Het hart van het landgoed wordt gevormd door het in aanleg 13de eeuwse kasteel, gelegen in een recent hersteld landschapspark in Engelse stijl. De reconstructie van het park is in 2015 voltooid.
Landgoed Duivenvoorde ontleent zijn naam waarschijnlijk aan twee vroegere waterlopen, genaamd de “Duve” en de “Voor”. Het kasteel staat tussen de oude loop van deze stroompjes.
De vegetatie van het parkbos Duivenvoorde behoort tot iepenrijke eiken- en essenbossen die vaak op oude buitenplaatsen te vinden zijn. Naast de inheemse soorten maken ook uitheemse soorten en cultuurvariëteiten deel uit van de boom- en struiklaag.
Op Duivenvoorde komen diverse ‘minder algemene’ soorten voor, zoals bosanemoon, lelietje van dalen, rode kornoelje, reuze zwenkgrassen  en bloedzuring. Er wordt al jaren gewerkt aan een botanisch beheer van met name de graslandjes, om de soortenrijkdom in stand te houden of zelfs te doen toenemen. De renovatie van het park zal de floristische waarde van de zoomvegetaties versterken.
Wat de fauna betreft: er broeden tientallen vogels, waaronder ijsvogel en groene specht. In de winter heb je kans op ijsvogel, buizerd, appelvink en allerhande mezen.

Voor de kinderen is een apart programma!
Er is een fotowedstrijd, zelfs 2 stuks. Apart voor kinderen en volwassenen.

Toegangsprijs  automaat volwassenen € 1,00 en kinderen/65+ € 0,50. Tijd: van 14.00 u tot ca 17.00 u.
Excursieleider: Johan Kieft, jjkieft@ziggo.nl, tel.: 06 2543 7296.
Rond 16.00 uur wordt de excursie afgesloten met een gezellige kop erwtensoep in “Het Eiland van Ome Nick”, Veurseweg 346, 2262 AJ, Voorschoten.

Meer info:

Jubileumexcursie Duivenvoorde en De Horsten – IVN Leiden

Junior-jubileumexcursie Duivenvoorde en De Horsten – IVN Leiden