Agenda

Georganiseerd door

Vrienden Natuurtuin Zoetermeer

Datum

25-06-2017

Tijd

14:00

Locatie

’t Westpunt, Westerpark ingang via Turfberg, Zoetermeer

Zomerse rondleiding Natuur- en landschappentuin, Zoetermeer

De Natuurtuin is een bijzonder stukje Westerpark van ongeveer twee hectare groot. Het geeft in het klein een beeld van het landschap in en om Zoetermeer, zoals het nu is en zoals het vroeger was. Voorbeelden hiervan zijn een poldertje met molens, het griend, rietkragen, akkers en bloemrijke hooilanden. De afwisseling van klei en veen in de bodem en de verschillende waterstanden, bepaalt welke planten er groeien en welke dieren er voorkomen.

Op zondag 25 juni kunt u meedoen aan de  rondwandeling in de natuurtuin. Deze gratis  wandeling start om 14.00 uur bij ’t Westpunt in het Westerpark. De wandeling die onder leiding van een natuurtuingids staat , duurt ongeveer een uur. Veel planten staan in bloei zoals margrieten, beemdooievaarsbek, diverse wilde orchideeën  en ratelaar.

De wilde  peen begint in bloei te komen. Op de achtergrond kunt u de koekoek en de specht beluisteren.  Ook de groene kikkers laten zich van horen.  In de tuin lopen kleine kikkertjes rond. De meerkoeten hebben jongen. Vlinders, wilde bijeen en libellen vliegen rond. Het is volop zomer.

Vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin zijn regelmatig aan het werk in de tuin. Zij hebben onder meer de paden opgeknapt.

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door.

Voor groepen en andere belangstellenden is het mogelijk om tegen kleine vergoeding op andere dagen een rondleiding te krijgen.  Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin, neem contact op via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin dan kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.