Nieuws

Minder landbouwemissies en schonere sloten bij bollenteelt en boomteelt

De sloten en plassen in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland worden steeds schoner, door samenwerking van het waterschap en de agrarische sectoren. Vanuit Europa is geld beschikbaar waarmee omgevingsbewuste agrariërs een steuntje in de rug krijgen.

Bloembollenteelt

‘In de bloembollensector is waterkwaliteit een veelbesproken onderwerp’, vertelt Peter Knippels van De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). ‘Bloembollentelers willen schoon produceren. In het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) is daarom samen met waterschappen en provincies gekeken welke maatregelen vanuit onze sector het meeste bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Dit heeft in Rijnland geleid tot twee projecten: ‘Bollentelers investeren in beter waterbeheer (BIB) én Beter Organisch Bemesten (BOB).’ In de projecten wordt gewerkt aan minder emissie naar de sloot van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen. De waterkwaliteit en ecologie in de sloot kan daardoor verbeteren.

Boomteelt

René Tol van adviesbureau Delphy: ‘Het gaat om maatregelen waarbij de meerkosten worden gesubsidieerd. Telers die bijvoorbeeld vlak naast een watergang boomteelt bedrijven zijn nu al verplicht om een windscherm te plaatsen. Deze laat echter nog steeds gewasbeschermingsmiddelen door. Een dichter scherm is niet gewenst. De wind moet namelijk door het gewas kunnen gaan, omdat anders schimmels kunnen ontstaan. Wanneer telers bereid zijn om een dichter en oprolbaar scherm te plaatsen, komen ze in aanmerking voor subsidie op de meerkosten van de investering. Op dezelfde manier kunnen deelnemers ook een vergoeding krijgen voor het plaatsen van weerstations, de aanleg van waterbassins, slootdemping en fytobakken waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden opgevangen.’

Meer weten over de projecten? Minder landbouwemissies en schonere sloten – Nieuwsbrief Rijnland