De onderzoekers van Naturalis

Koos Biesmeijer over bijensterfte

Koos Biesmeijer over bijensterfte

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en lid van de Groene Cirkel Bijenlandschap, doet onderzoek naar bijen. Vooral naar de relatie tussen bestuivers en planten. Hij schreef er het boek ‘Niet zonder elkaar‘ over, waarvoor hij in 2015 de Jan Wolkersprijs kreeg. Biesmeijer leidt ook het onderzoek naar duurzame gewassen-bestuiving in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Op Radio2 hield hij een leuk interview bij de Roodshow Late Night.

In het voorjaar van 2016 was hij betrokken bij de VN-conferentie over biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Na een internationale inventarisatie van bestuivers bracht hij daar samen met andere onderzoekers een alarmerende boodschap aan de politiek:

“40% van de ongewervelde bestuivers wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd. Dat is een ramp, want zo komt onze voedselvoorziening in gevaar. Ik geloof dat je als wetenschapper de verplichting hebt om manieren te vinden om kennis nuttig te maken voor de maatschappij en om besluitvormers te informeren over belangrijke ontdekkingen.”

“Het goede nieuws is dat er wél iets aan te doen is. Bijvoorbeeld een netwerk van bloemrijke linten aanleggen zoals we met het bijenlandschap bij ons in de regio doen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen.”

Meer bijennieuws van Naturalis

Koos bij 1Vandaag

Belangrijk rapport

Door het uitsterven van bijen, hommels en vlinders dreigt een aanzienlijk deel van de wereldwijde voedselvoorraad te verdwijnen. Dat is de onheilspellende boodschap uit het baanbrekende rapport dat geschreven is in opdracht voor de Verenigde Naties. Koos Biesmeijer blogt bijvoorbeeld over zijn ervaringen tijdens de VN bijeenkomst (IPBES) over biodiversiteit in Kuala Lumpur.

Menno Reemer

Menno Reemer

Menno Reemer doet twee monitoringsrondes in en om het Land van Wijk en Wouden. In 2015 heeft hij een nulmeting gedaan, dit is de eerste meting om te zien welke soorten aanwezig zijn en hoeveel. In 2018 zal hij weer een ronde doen. In het totaal zijn 71 bijensoorten en 83 soorten zweefvliegen gevonden.

Ontdek hoe hij te werk gaat!

Blad 1 Bijenlandschap Blad 2 Bijenlandschap Ster Bijenlandschap
Divider Bijenlandschap