Toolbox voor partners

Werk je ook aan het bijenlandschap, wil je communiceren over bijen, een presentatie maken of zoek je informatie over bedrei-gingen, bijenplanten, beheer, bijvriendelijke plaagbestrijding of de economische waarde van bestuiving? Maak gebruik van de artikelen, flyers, presentaties, adviezen, cursusmateriaal en informatie in deze toolbox.

Communicatie

Logo, colofon, artikelen en format persbericht

GC en Bijenlandschap

Wil je in je communicatie laten zien dat je ook aan het bijenlandschap werkt, gebruik dan het logo en de colofon!

—- werkt mee aan het Groene Cirkel Bijenlandschap. In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het Land van Wijk en Wouden. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en Wageningen Environmental Research, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Kijk voor meer informatie op www.bijenlandschap.nl —-

Artikelen over het Bijenlandschap

De gemeenten in de regio Land van Wijk en Wouden communiceren actief mee over het Bijenlandschap. Hieronder een serie artikelen die je als inspiratie kunt gebruiken:

Flyers en presentaties

Downloads

Persbericht

Download hier het Word-bestand Format Persbericht Bijenlandschap.

Informatie

Bij- en vlindervriendelijke inrichting en beheer
Bedreigingen bijen
  • ‘Wilde bijen bedreigd’: artikel van bestuivers.nl met cijfers, feiten en oorzaken van de achteruitgang bij Nederlandse bijen
  • Artikel New Scientist: wereldwijd wordt 40% van de ongewervelde bestuivers, zoals bijen en vlinders, met uitsterven bedreigd
Economisch belang van bijen en bestuiving

Actie

Trainingsmaterialen
Chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieven
Planten en bollen voor bijen

Zet je in voor het bijenlandschap! Poot deze bollen of planten

Blad 1 Bijenlandschap Blad 2 Bijenlandschap Ster Bijenlandschap
Divider Bijenlandschap