Partners

Gemeente Alphen aan den Rijn
Alterra Wageningen UR
Archeon
EIS Kenniscentrum Insecten
Fonds 1818
De Groene Klaver
Heineken
Hoogheemraadschap Leiden
Imkersvereniging Leiden e.o.
Imkervereniging Groene Hart
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Land van Wijk van Wouden
Gemeente Leiderdorp
Leidse Ommelanden
Naturalis Biodiversity Center
Provincie Zuid Holland
Rijkswaterstaat
Vlinderstichting
Wageningen UR
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoeterwoude
Zuid Hollands Landschap
Divider Bijenlandschap