Agenda

Georganiseerd door

Vrienden Natuurtuin Zoetermeer

Datum

28-07-2019

Tijd

14:00 - 15:00

Locatie

't Westpunt
Westerpark ingang via Turfberg
Zoetermeer

Excursie Natuurtuin, Zoetermeer

Op zondag 28 juli om 14.00 uur is er opnieuw de mogelijkheid om onder begeleiding een rondwandeling in de Natuurtuin te maken. Deze wandeling start bij ‘t Westpunt in het Westerpark. Een deskundige natuurtuingids neemt u mee de tuin in en laat u zien wat er op dit moment groeit, bloeit, kruipt en vliegt. 

Zomerbloeiers zoals wilde peen, pastinaak en jacobskruiskruid. Langs het water ziet u koninginnenkruid, kattenstaart en moerasspirea. Vooral deze laatste soort is dit jaar wel heel uitbundig aanwezig. De insectenweide is dit jaar opnieuw met een akkerkruidenmengsel ingezaaid en bloeit nu volop. De rode klaprozen, de blauwe korenbloemen, de gele ganzenbloemen en nog enkele roze bolderikken geven een kleurrijk beeld. Rond de insectenhotels zijn diverse insecten te zien. Bij mooi weer vliegen er volop bijen, hommels en vlinders. Ook de libellen zweven over het water. 

Dankzij de op kleine schaal aangelegde landschappen zoals bijvoorbeeld het poldertje, het griend, de akkertjes komen veel verschillende planten in de tuin voor. Die trekken weer insecten, vogels, en kleine zoogdieren aan en zorgen dus voor een grote biologische diversiteit.

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door. 

Voor groepen en andere belangstellenden is tegen een kleine vergoeding mogelijk op andere dagen een rondleiding aan te vragen. Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van Natuur- en Landschappentuin.

Foto: Tilly Kester

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin, u kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief en meer  informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Bron: Vrienden Natuurtuin Zoetermeer