Agenda

Georganiseerd door

Vrienden Natuurtuin Zoetermeer

Datum

26-11-2023

Tijd

14:00 - 15:00

Locatie

Infobord bij ingang Natuurtuin in het Westerpark
Ingang Turfberg, Zoetermeer

Excursie Natuurtuin, Zoetermeer

De Natuurtuin is een bijzonder stukje Westerpark van ongeveer twee hectare groot. Het geeft in het klein een beeld van het landschap in en om Zoetermeer, zoals het nu is en zoals het vroeger was. Voorbeelden hiervan zijn een poldertje met molens, het griend, rietkragen, akkers en bloemrijke hooilanden. De afwisseling van klei en veen in de bodem en de verschillende waterstanden, bepaalt welke planten er groeien en welke dieren er voorkomen.

De tuin is ontworpen in nauwe samenhang met buurtbewoners uit Meerzicht. De ontwerpers van de gemeente Zoetermeer( R. de Vries en F. Cardinaal), wilden graag naar voorbeeld van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans voor de inwoners van Zoetermeer een tuin inrichten die een intense beleving van de natuur mogelijk zou maken. De inspiratie werd gevonden werd gevonden in een publicatie van dr. Ger Londo: “Natuurtuinen en parken”.

Iedere vierde zondag van de maand is er om 14 u een gratis excursie door de natuurtuin verzorgd door een of twee natuurgidsen. De thema’s van de wandeling hangen af van het seizoen en de interesse van de bezoekers. Uw vragen naar bloemen en bestuivers zijn dus zeker welkom!

Meer info: Vrienden Natuurtuin Zoetermeer.