Nieuws

1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur gerealiseerd

De Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur wordt deze maand afgerond. Inmiddels zijn diverse projecten succesvol opgestart om biodiversiteit in de stad te bevorderen.

Bijenlandschap
Zo herstelt de bijenpopulatie in het Groene Hart zich voorzichtig. In Het Land van Wijk en Wouden, in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer is de bij bezig met een herstel. Dat blijkt uit cijfers van 2018 in vergelijking met 2015.

Deze regio maakte veel locaties ‘bijvriendelijk’. Bijvoorbeeld door bloemrijke bermen in te zaaien, aanleg van ruigten, planten van bloeiende struiken en een insectenvriendelijk maairegime. Kenniscentrum EIS voor insecten en ongewervelden constateerde dat deze maatregelen effect hebben. Het aantal bijensoorten nam toe. Ook worden soorten op steeds meer plekken gevonden.

Motie
Ook bij de politiek staat stedelijke natuur op de agenda. Tweede Kamerlid Jacco Geurts diende een motie in voor een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De indieners willen dat er beter wordt gekeken hoe er in verstedelijkt gebied ruimte overblijft voor de natuur. Dat is namelijk belangrijk voor de leefbaarheid. Ook voorkomt het wateroverlast en luchtvervuiling. De Tweede Kamer nam de motie aan met een ruime meerderheid.

Landje van Niets
Bewoners van De Vijfhoek in Deventer namen het voortouw om een landje, het Landje van Niets geheten, te behouden. Nadat de boer de pacht van dit stukje land opgezegd had, trokken wijkbewoners aan de bel bij de gemeente. Ze wilden het landje graag behouden voor de natuur. Met hulp van een landschapsarchitect, de stadsecoloog van de gemeente, een ecologisch hovenier, Landschap Overijssel en Stichting Groen en Mens maakten de bewoners nieuwe plannen voor de inrichting. Deze plannen worden op korte termijn uitgevoerd.

Ook komt er een groene ecologische verbindingszone met het buitengebied van Deventer. Hier gaan Maasduinenschapen grazen. Dit versterkt de structuur en de variatie in het gebied. Ook zal er een bloemrijke omgeving ontstaan die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en vogels. Libellen, waterjuffers, kikkers en salamanders vinden een pleisterplaats bij de drinkpoel.

Bron: Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur afgerond – Hortipoint

 

Auteur foto: Carla Teunissen; eervolle vermelding fotowedstrijd Bijenlandschap 2018