Nieuws

150.000 biologische bloembollen voor een Rotterdams bijenlandschap

Groene Cirkels heeft 150.000 biologische bloembollen uitgedeeld aan de bijenvallei van Diergaarde Blijdorp en aan groene initiatieven in de stad, zoals stadskwekerij De Kas in Rotterdam Noord, de botanische tuin in Rotterdam Zuid of de Groene Connectie in Rotterdam West. Hiermee is de start gemaakt met een bijenlandschap in Rotterdam.

Het Rotterdamse bijenlandschap is een vervolg op andere bijenlandschappen in de provincie Zuid-Holland, waaronder ons eigen bijenlandschap rond Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. De provincie heeft de ambitie om van Zuid-Holland een groot bijenlandschap te maken.

Gedeputeerde Berend Potjer: “Rotterdam was voor het bijenlandschap nog een witte vlek op de kaart. Met deze bollen zorgen we ook hier voor meer biodiversiteit.” Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vult aan: “Bovendien zorgen ze als ze straks in bloei staan voor een prettiger leefomgeving voor de inwoners én zorgen de perken ervoor dat water sneller weg kan lopen bij heftige regenbuien. Win-win-win.”

Zonder bij geen aardbei
Een bijenlandschap is een bloemrijk netwerk van tuintjes, perkjes, bermen, veldjes en terreintjes, dat door de stad heenloopt en waarin insecten nectar en schuilplekken vinden. Iedereen met een bloemrijk stukje groen draagt hieraan bij en dat is hard nodig. Want het gaat niet goed met de bijen, vlinders en zweefvliegen. Veertig procent wordt met uitsterven bedreigd. En dat is slecht nieuws, omdat ze voor zestig procent ons voedsel bestuiven. Dus zonder bij geen aardbei. Ook vormen de insecten op hun beurt weer voedsel voor andere kleine dieren en vogels, die daardoor beter kunnen overleven.
De bloembollen zorgen voor nectar voor de bij in het vroege voorjaar als de meeste planten nog niet bloeien. Om de bij verder te helpen overwinteren, kan ook bijvoorbeeld bloeiende klimop worden geplant. Verder is bij deze actie specifiek gekozen voor biologische bollen. Hierbij ben je ervan verzekerd dat er geen gif in de bollen zit zodat de insecten kunnen overleven.
Een gevarieerde, bloemrijke natuur in de stad is niet alleen goed voor bijen en andere insecten. Meer biodiversiteit zorgt voor een prettige leefomgeving en meer frisse lucht. En groen biedt verkoeling op hete zomerdagen en houdt water vast, zodat regenwater bij hevige buien beter opgevangen wordt.

Samen werken aan meer biodiversiteit
Groene Cirkels, Diergaarde Blijdorp, de Groene Connectie en 1000 stapstenen voor de Bij hebben samen het Rotterdamse bijenlandschap gestart. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van de gemeente om samen te werken aan meer biodiversiteit in de stad en is een eerste stap in de uitvoering van de Rotterdamse Uitvoeringsagenda Biodiversiteit.

Bekijk de video over de start van het Rotterdamse Bijenlandschap:

Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties die samen natuur en economie in balans brengen en zo werk maken van een gezonde toekomst, een betere leefomgeving en een duurzame economie.