Nieuws

Wageningen Environmental Research: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Initiatiefnemer, bouwstenen en helpdesk

Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra), is één van de oprichters van Groene Cirkels. Gezamenlijk met Heineken en Provincie Zuid-Holland heeft WENR het initiatief genomen voor een Groene Cirkel Bijenlandschap, en andere partners bij elkaar gebracht.

WENR levert kennis over de ruimtelijke randvoorwaarden voor het Bijenlandschap waarmee ze vragen beantwoordt als: wat zijn de bouwstenen van een bijenlandschap, wat kunnen de partners bijdragen, wanneer is het duurzaam, welke maatregelen hebben prioriteit,  wat is de beste manier om het beheer om te vormen, wat zijn de kosten daarvan?

WENR ondersteunt het Bijenlandschap op verschillende manieren met kennis:

Bouwstenen
Door bouwstenen te ontwikkelen, zoals bijv. de bouwsteen “Bed- & Breakfastgebied”; een leefgebied waar een diversiteit van bestuivers duurzaam voor kan komen. Samen met onderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting resulteerde dit in concrete vuistregels, zoals de oppervlakte voedselhabitat voor bestuivers die nodig is. Een uitleg staat hier: Zo maken we het bijenlandschap.

Bijenlandschap Helpdesk
Door de opzet van de Helpdesk,  waar organisaties uit de streek advies en inspiratie op maat kunnen krijgen voor de bij-vriendelijke maatregelen. WENR doet dit in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten.

Informatie voor groenbeheerders
Door kennis te leveren voor het netwerk voor groenbeheerders, over kosten en omvorming van beheer. Zie bijvoorbeeld de de brochure “Kosten en baten Bij-vriendelijk beheer”. Ook is er een training gemaakt:

Training Samenwerken aan het Bijenlandschap – Powerpoint presentatie
Training Samen werken aan het Bijenlandschap – Map met infobladen (pdf)

Voortgang vastleggen
Door zichtbaar te maken wat de voortgang van het Bijenlandschap is. Door deze kaarten verkrijgen actoren inzicht waar de ontbrekende schakels voor het Bijenlandschap liggen en waar de beste kansen liggen voor verdere versterking (zie: Analyse Bijenlandschapkaart geeft aan waar nieuwe bijenroutes nodig zijn).

Zo maakt WENR de complexe kennis over bestuivers hanteerbaar voor ieder die bij wil dragen aan het Bijenlandschap.

 

Onze contactpersoon bij WENR: Sabine van Rooij
Sabine is onderzoeker groene infrastructuur en gebiedstransities bij Wageningen Environmental Research. Ze maakt in het Bijenlandschap de complexe kennis over bestuivers hanteerbaar, en beter beschikbaar, voor de deelnemers van Groene Cirkel Bijenlandschap. Zo kunnen ze weten hoe ze effectief kunnen bijdragen aan het bijenlandschap, zonder zelf een bijenexpert te zijn of te moeten worden.

Sabine van Rooij

Website: Wageningen Environmental Research