Nieuws

Doe mee met het Oeverplantenonderzoek!

‘OEVERPLANTEN’ is een Citizen Science onderzoek om de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart te brengen.
Met als doelen:

– Gegevens over de oevervegetatie kwaliteit te verzamelen zodat ze voor onderzoek, onderwijs, monitoring, beleid en advies vrij beschikbaar zijn.
– Mede-onderzoekers de biodiversiteit van de oeverzone te laten ontdekken, deze beter te begrijpen en anders te beleven.

Doe mee!

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting, de bodem en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom.

Het ‘Oeverplanten’ onderzoek brengt in kaart met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een aangepast beheer of herinrichting zouden kunnen profiteren.

Op locaties waar gewerkt werd aan het verbeteren van biodiversiteit duurt het enkele jaren voordat de resultaten zichtbaar worden. Daar volgen we graag de impact van de maatregelen voor 5 tot 10 jaar.

Er zijn dus veel gegevens te verzamelen en daarom zijn we op zoek naar hulp! Het onderzoek is ook een leuke activiteit en een gelegenheid voor je om de oevers bij je in de buurt te ontdekken, beter te begrijpen en anders te beleven. Probeer maar en deel je enthousiasme met je vrienden en familie.

Je wordt echt één van onze mede-onderzoekers. Je bijdrage kun je meteen op de kaart van 2022 zien, met een groene/ gele/ rode/ blauwe kleur die de oevervegetatie kwaliteitscategorie van je onderzochte oever aangeeft.

In 2018-2021 hebben buurtbewoners, studenten en onderzoekers samen bijna 2400 oeverchecks in kaart gebracht. De gegevens zijn vrij beschikbaar voor onderzoek, onderwijs, beleid en advies.

Lees meer: Mijn oeverplanten