Nieuws

Onderzoek: 75% achteruitgang insectenpopulatie

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit deze bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE op 18 oktober 2017. Uit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt een vergelijkbare achteruitgang van dagvlinders in Nederland.

Als driekwart van de insecten in bijna dertig jaar verdwenen is, kan dat niet zonder gevolgen blijven voor onze leefomgeving. Insecten zijn bijvoorbeeld een cruciaal onderdeel in de voedselketen van vogels en zoogdieren. Dit is verontrustend nieuws.

Lees meer: Sterke achteruitgang insecten – Nature Today