Nieuws

Achteruitgang vlinders in hoorzitting Tweede Kamer

Het artikel over 75 procent achteruitgang van insecten in Duitsland veroorzaakte veel discussie deze herfst. Het leidde zelfs tot een hoorzitting in de Tweede Kamer op 29 november, waarin deskundigen de parlementariërs bijpraatten. Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit meldde dat Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35 procent zijn afgenomen.

De achteruitgang heeft zich over het geheel sinds 2000 gestabiliseerd, maar dat is vooral te danken aan de soorten die alleen in natuurgebieden voorkomen. Voor soorten die ook buiten natuurgebieden (vooral dus in het agrarisch gebied) voorkomen, wordt de afname eerder sterker dan zwakker. Soorten van natuurgebieden zijn in 25 jaar gemiddeld met 65 procent achteruitgegaan. De stabilisatie van de laatste jaren kan worden toegeschreven aan actief herstelbeheer door terreinbeherende organisaties en realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk. Op Europese schaal is voor vlinders van graslanden een afname van 30 procent in 25 jaar vastgesteld.

Lees meer: Achteruitgang vlinders in hoorzitting Tweede Kamer – Nature Today