Nieuws

Advies Bijenhelpdesk: RijnlandRoute voor wilde bijen – wat zijn de mogelijkheden?

De RijnlandRoute is de nieuwe snelweg van de A44 naar de A4, aan de zuidkant van Leiden. De Provincie Zuid-Holland wil graag weten of de inrichting langs de snelweg een bijdrage kan leveren aan het bijennetwerk in de regio. Daarvoor heeft onze helpdesk een advies geschreven.

Het gaat om de berm met gasleidingstrook en struweelrand langs de A4, bij recreatiegebied Vlietland; de bermen van het nieuwe Knooppunt Hofvliet; en de bermen/kades van de verdiepte ligging in de Oostvlietpolder en de Papenwegse Polder.

Er kan kruidenrijk grasland aangelegd worden op taluds en bermen, gecombineerd met bos en struweel met verschillende inheemse struiken en bomen. Ook geadviseerd over een soortenrijke bloeiende beplanting van oevers en geluidswallen. Daarnaast wordt beschreven hoe er nestplekken gemaakt kunnen worden voor wilde bijen, in de grond of in oude takken en stengels. In het advies wordt dit concreet beschreven.

“Voor wilde bijen geschikte inheemse struiken en bomen zijn onder andere zoete kers, gewone vogelkers, lijsterbes, winterlinde, sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, vuilboom/sporkehout en vele soorten wilgen.”

Lees het hele advies: RijnlandRoute voor wilde bijen. Wat zijn de mogelijkheden? – Groene Cirkels

Andere adviezen van de helpdesk vind je HIER. Wil je ook graag advies over bijvriendelijk landschap? Neem contact op.