Nieuws

Analyse Bijenlandschapkaart geeft aan waar nieuwe bijenroutes nodig zijn

17 dec 2018. Met onze Groene-Cirkel-Bijenlandschap-partners werken we samen aan het terugdringen van de achteruitgang van de (wilde) bestuivers en van de wintersterfte van de honingbij (onder de 10%). Dat doen we door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Wetenschap, overheden, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties werken samen met boeren, imkers en burgers om dit te realiseren en “de Bij” een goede toekomst te geven.

Onderzoek van het bijennetwerk
We willen weten of Bijenlandschap op koers ligt om dit doel te bereiken. Daarom hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research gekeken welke gebieden voedsel en nestplek voor wilde bijen zijn. Ook is onderzocht of bijen de afstand tussen die gebieden kunnen overbruggen, zodat er een netwerk van bijengebieden is. Dat is gedaan voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude. Met die informatie kunnen we bepalen hoe we het bijennetwerk sterker en groter kunnen maken.

Nieuwe verbindingen
Belangrijke conclusie is dat er al een aardig netwerk ontwikkeld is. Maar er zijn nog vooral sterkere verbindingen in het buitengebied nodig. Vooral de verbinding tussen de noord-en zuidkant van het ecologische netwerk moet nog sterker worden. Dat is tussen Leiden – N11 – Grote Polder – Heineken in het noorden en Zoetermeer – Bentwoud aan de zuidkant (op het kaartje hieronder: tussen 1a en 1b). Daar tussen is er voornamelijk landbouw. Aanleg van bloemrijke weilanden (via De Groene Klaver) kan hier goed werken. Ook de boomkwekers van Greenport Boskoop kunnen een rol spelen bij het versterken van de verbinding. De gemeente Alphen aan den Rijn is in gesprek met Greenport.

Tussen Alphen aan den Rijn en Leiderdorp-Zoeterwoude liggen drie oost-west bijennetwerken, die onderling niet verbonden zijn (3-4-5). Noord-zuid-routes hiertussen maken er één groter netwerk van.

Ook zou een verbinding tussen de gebieden ten oosten en ten westen van Alphen aan den Rijn waardevol zijn. (tussen 2 en 3 en tussen 2 en 5 op de kaart)

Vervolg
Het is de bedoeling om binnen 2 jaar de analyse te herhalen, en ook voor een groter gebied uit te voeren: de regio’s Duin Horst Weide en de Duin- en Bollenstreek zijn nu ook partner van het Bijenlandschap. Zo kan de ontwikkeling van het bijenlandschap goed gevolgd worden. Daarmee kun je beter zorgen dat bijen door de regio kunnen reizen om zich op meer plekken te vestigen.

Wil je precies weten hoe het zit? Lees het rapport:

Contouren regionaal ecologisch netwerk voor bestuivers
Groene Cirkels Bijenlandschap Stand van zaken eind 2017

 

 

Analyse Bijenlandschapkaart geeft aan waar nieuwe bijenroutes nodig zijn