Nieuws

Archeon: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Museumpark Archeon heeft een functie als Bed en Breakfast voor veel insecten en vormt een verbinding tussen het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn, en de polder. Hiervoor is het gevarieerde historische landschap heel geschikt, ook omdat er geen kunstmest en niet-natuurlijke insectenverdelgers gebruikt worden.

Er is een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers die bijen en andere bestuivers een warm hart toe dragen en zorgen dat het park steeds bij vriendelijker wordt. Er zijn plannen om het stinsenlandschap in het park uit te breiden een bijenidylle naast de nieuwe parkeerplaats aan te leggen.

Het educatieve en museale programma over de geschiedenis van de bij heeft de aandacht binnen het park met informatieborden en een speurtocht voor kinderen. Door nog meer diversiteit in bomen, struiken en planten te realiseren, en ons te richten op de variatie van beplanting voor oevers en droge hellingen zal Archeon een nog betere nestgelegenheid en voedselplek voor bestuivers worden.

Archeon en de vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Archeon werken samen met de bewoners van de ons omliggende wijken en andere organisaties in Alphen Zuid mee aan het bijenlandschap.

Archeon is samen met de gemeente Alphen aan den Rijn coördinator van Bijenlandschap Alphen. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij ons werk voor bestuivende insecten. Zij hebben veel hulp nodig.

Hebt u belangstelling? Mail dan met

wiel@archeon.nl

De contactpersonen bij Archeon:

Jan van der Kooij (links op de foto)

Wiel van der Mark (Coördinator, rechts op de foto)

Website Archeon