Nieuws

Archeon: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Museumpark Archeon heeft een functie als Bed en Breakfast voor veel insecten en vormt een verbinding tussen het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn, en de polder. Hiervoor is het gevarieerde historische landschap  heel geschikt, ook omdat er geen kunstmest en niet-natuurlijke insectenverdelgers gebruikt worden. Er is een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers die bijen en andere bestuivers een warm hart toe dragen en zorgen dat het park steed bijvriendelijker wordt.

Voor de Romeinse toegangspoort aan de Archeonlaan is een bijenydille aangelegd. En de plannen bestaan om een belangrijk stinsenlandschap aan te leggen in het museumpark. Ook wordt het educatieve en museale programma over de geschiedenis van de bij verder uitgewerkt met informatieborden en een speurtocht voor kinderen. Door nog meer diversiteit in bomen, struiken en planten, variatie in oevers en droge hellingen, selectieve aanplant van bijen en vlinder drachtplanten en door een nog selectiever maaibeheer richten wij ons in het bijzonder op de bedreigde bijen.

Archeon en de vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Archeon werken samen met de bewoners van de ons omliggende wijken en andere organisaties in Alphen Zuid mee aan het bijenlandschap. Archeon is samen met de gemeente Alphen aan den Rijn coördinator van Bijenlandschap Alphen.

Onze contactpersonen bij Archeon:

Jan van der Kooij (links) en Wiel van der Mark

 

Website Archeon