Nieuws

Belastingvoordeel voor bijenlandschap bij bedrijven

Investeringen in groene ruimte bij bedrijfsterrein, die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit, kunnen ook in 2019 in aanmerking komen voor extra investeringsaftrek. Dit is het resultaat van actief lobbywerk van Branchevereniging VHG. Op verzoek van VHG zijn dergelijke investeringen al sinds enkele jaren opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks opstelt.

Bedrijven die investeren in technieken/producten die op de Milieulijst staan, kunnen tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst, naast de normale afschrijvingssystematiek. Met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) profiteert u dus van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36%. De VAMIL-regeling biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Nieuw op de lijst
Nieuwe milieuinvesteringen waarvoor investeringskosten afgetrokken kunnen worden zijn:

Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit
Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.

Lees meer: Belastingvoordeel Levende Tuin – VHG