Nieuws

Bestuurders op de bres voor de bij. Ook in jouw gemeente?

Wil je als bestuurder van betekenis zijn voor de bedreigde bij in jouw gemeente? Dat kan en is hard nodig. Maar wat betekent het als een gemeente overschakelt op bijvriendelijk beheer? In de Groene Cirkel Bijenlandschap is hier al ervaring mee opgedaan. In een flyer zetten wij kort deze ervaringen voor u op een rij. Conclusie:

Bijvriendelijk beheer is goed uit te voeren en de kosten zijn uiteindelijk vaak lager.

WAAROM KIEZEN VOOR BIJVRIENDELIJK BEHEER?
Onze wereld kan niet zonder bijen. Ze zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten op aarde, zowel wilde planten als belangrijke voedselgewassen. Helaas gaat het niet goed met de bij. De bijensterfte is wereldwijd en in Nederland alarmerend toegenomen. Van de 357 soorten wilde bijen in Nederland wordt 45% met uitsterven bedreigd en is al 10% verdwenen. Oorzaken zijn het gebrek aan voedsel (nectar en stuifmeel uit bloemen), het gebrek aan nestgelegenheid en het gebruik van zeer giftige bestrijdingsmiddelen.

Ook in jouw gemeente bijvriendelijk beheer?

Download HIER de flyer om te zien hoe dat kan.

Preview:

Bestuurders op de bres voor de bij. Ook in jouw gemeente?
Bestuurders op de bres voor de bij. Ook in jouw gemeente?