Nieuws

Bijen en mensen

Het gaat niet goed met de bijen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de bijen willen helpen. Dat kan natuurlijk gewoon in je eigen tuin of op je eigen balkon, met bijvriendelijke bollen en planten, beschutting en nestelplekjes. Maar je kunt natuurlijk ook met meerdere mensen iets samen doen. En dat gebeurt ook.

Samen met een grote aanpak

The Pollinators – thepollinators.org – is een platform dat lokale initiatieven ondersteunt op het gebied van biodiversiteit, bestuiving, vlinders en bijen. Ze werken graag samen met zo veel mogelijk mensen. Ze zijn lekker wild.

Honey Highway – honeyhighway.nl – zaait de bermen in van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken met meerjarig streekeigen wilde bloemenzaden. Die bermen van onbespoten schrale grond zijn erg geschikt hiervoor.

Samen met de buurt

Groen Dichterbij – groendichterbij.nl – brengt mensen bij elkaar. Mensen die samen aan de slag willen met natuur en groen in de buurt worden geholpen door Groen Dichterbij. Er zijn speciale afdelingen voor Leiden, Leiderdorp en Teylingen. Die afdelingen organiseren allerlei activiteiten die antwoord geven op vragen rondom groen in tuin en buurt. Zo ontdek je het plezier en de nut van de natuur.

Er zijn meer voorbeelden: “Tegel eruit, Plant erin”, samen met de buurt geveltuinen aanleggen of boomspiegels verfraaien. Die ruimte rondom de boom kan mooi worden opgevuld met planten: kleurrijk en bijvriendelijk. Vraag je gemeente of ze kunnen helpen.

Bollen planten, het kan nog nét!

Overigens, gewoon wat biologische bollen planten voor de bij kan nog net voor de winter inzet. Alle beetjes helpen.

 

Auteur foto: Mus Kuijer. Fotowedstrijd Bijenlandschap 2016.