Nieuws

Bijenlandschap prominent in Duurzame Troonrede

Op Duurzame Dinsdag (twee weken voor Prinsjsdag) sprak Willem Ferwerda, nr 1 in de Trouw Duurzame Top 100, de Duurzame troonrede uit.

Hij betoogde dat herstel van het landschap de basis is van een duurzame economie: “Klimaatverandering, de kwaliteit en zekerheid van ons voedsel, water en lucht, vervuiling, armoede, extreme droogte, overstromingen, uitsterving van soorten, veiligheid, vluchtelingen en migratie – het is onmogelijk om zinvol over deze thema’s te praten, zonder dat we het hebben over landschappen en de werking van ecosystemen.”

Ik pleit dan ook voor de ‘restauratie-economie’. Dat wil zeggen, een economie die niet zoals nu ietsje minder slecht is, maar waarin het herstel van ecologische functies centraal staat. Het is fascinerend om te zien dat deze restauratie-economie al plaats vindt, soms door landen uit noodzaak, vaker nog door individuele acties. In het Loess-plateau in Centraal-China bijvoorbeeld. Daar is door massale boomaanplant en bodemherstel binnen 20 jaar een gebied ter grootte van België zodanig hersteld dat de landbouwinkomsten zijn verdriedubbeld met kwaliteitsproducten zoals appels, de levensomstandigheden van 2,5 miljoen mensen significant zijn verbeterd en de werkgelegenheid met bijna 20 procent is toegenomen.”

“Ook in Nederland zijn zulke initiatieven te vinden. Circulair Friesland probeert de onder productiedruk lijdende groene woestijnen biodiverser, veerkrachtiger, mooier en daarnaast productiever te maken. In Zuid-Holland is het initiatief ‘Groene Cirkels’ ontstaan waarbij bedrijven, burgers en lokale overheden samenwerken om problemen in het landschap op te lossen. Zo wordt waterberging gecombineerd met melkveehouderij en biodiversiteit, en worden bijenlandschappen aangelegd rond bedrijventerreinen.”

Uiteraard zijn de partners van Bijenlandschap trots en blij dat hun inspanning op deze manier gewaardeerd en voor het voetlicht gebracht wordt. Dat stimuleert om nog meer en beter te werken aan een bijvriendelijke regio.

De hele duurzame troonrede: lees hem in Trouw.