Nieuws

Bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan: een fijne samenwerking

De bijvriendelijke herinrichting van de Elfenbaan, de strook tussen de N11 en het spoor, is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat (grondeigenaar), het Zuid-Hollands Landschap (beheerder) en de gemeente Zoeterwoude. De gemeente heeft vooraf advies gevraagd aan onze Helpdesk Bijenlandschap.

De Elfenbaan is een belangrijke verbindingszone in het regionale bijenlandschap tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het Zoeterwoudse deel (4500 m2) van de Elfenbaan wordt opnieuw ingericht in voor bijen en vlinders,  zodat er meer voedsel en nestgelegenheid is. Zo kan de bijen- en vlinderpopulatie verder toenemen. Er komen nieuwe soorten bij. Het  advies van de bijenhelpdesk heeft daar goed bij geholpen.

Er is een prachtig ontwerp gemaakt voor de herinrichting, met ongeveer 1200 strekkende meter natuurvriendelijke oever. Nu is het terrein behoorlijk eentonig, met kortgegraasd gras. Er worden hoogteverschillen aangelegd, waardoor er verschillende microklimaten ontstaan. Ook komen er bossages. Deze variatie komt de biodiversiteit ten goede. Ook komt er  een groot natuurlijk insectenhotel van boomstammen. Een mooie plek om te nestelen. Ook aan de passerende wandelaars en fietsers is gedacht. Onderweg komen ze meer te weten over het bijenlandschap.

Jet de Lange van gemeente Zoeterwoude: “Leuk dat we hier met een aantal partijen kunnen samenwerken aan een nieuwe inrichting waar iedereen blij mee is. De voorbereiding duurt wat langer, als je met meer partijen werkt, maar het levert ook meer op.”

Bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan: een fijne samenwerking

De nieuwe inrichting sluit goed aan op delen van de Elfenbaan in andere gemeenten. De herinrichting is mogelijk gemaakt met cofinanciering van de Provincie Zuid-Holland, samenwerkingsverband Holland-Rijnland, gemeente Leiden en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bron: Bijvriendelijke inrichting van de Elfenbaan gestart – Zoeterwoude

en: Bijvriendelijke inrichting Elfenbaan – Zoeterwoude.

Peter Heemskerk van Rijkswaterstaat: “Mooi om op deze manier mee te werken aan het versterken van de biodiversiteit in dit gebied”.