Nieuws

Verlies aan biodiversiteit is een financieel risico

Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, lopen grote risico’s op honderden miljarden euro’s aan investeringen en financieringen door verlies aan biodiversiteit. Die risico’s moeten beter in kaart worden gebracht. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving en Den Nederlandsche Bank in een gezamenlijk rapport.

Lees het hele artikel: Biodiversiteit is een financieel risico – Binnenlands Bestuur

Of, wat uitgebreider:
Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?- De Nederlandse Bank