Nieuws

BIZ Grote Polder: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Een groener, duurzamer en toekomstbestendig bedrijventerrein en een kleurrijke en levendige omgeving voor werknemers, bezoekers en passanten. Dat willen de ondernemers van de BIZ Grote Polder in Zoeterwoude. Samen met gemeente Zoeterwoude is het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein opgestart, en in 2017 uitgevoerd.

Het doel van Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is de biodiversiteit op het bedrijventerrein te vergroten. Hiervoor is een plan opgesteld dat de gewenste inrichting voor de randen, entrees, wegbermen en zes bedrijfskavels beschrijft.

Dat dit project niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een veel groter geheel, werd tijdens de bijeenkomst wel duidelijk. Onderstaande video geeft een goed beeld van de doelstellingen en belangen op zowel lokaal als regionaal gebied. Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland.

“Zonder de korte lijnen tussen ondernemers en gemeente was dit project nooit zo succesvol geworden” aldus Henk Prins, voorzitter van de BIZ Grote Polder.

Juni 2018 heeft Henk Prins (rechts op de foto) de Groene Cirkel Bijenlandschap visie ondertekend.

website: BIZ Grote Polder

BIZ Grote Polder: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap
BIZ Grote Polder: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap
BIZ Grote Polder: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap