Nieuws

Bloembollensector lanceert ‘Vitale teelt 2030’

De bloembollensector heeft een visie uitgebracht die koers zet voor de teelt in 2030. Die is woensdag 29 augustus gepresenteerd op Kasteel Keukenhof in Lisse, tussen de bloeiende dahlia’s. Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner, dat is het uitgangspunt van de kersverse visie Vitale Teelt 2030.

De visie zet de koers uit voor de komende jaren en draagt een oplossingsrichting aan voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid. Het zijn flinke knelpunten voor ondernemers in de bollensector. Vitale Teelt 2030 pakt deze uitdagingen aan door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit.

Drie pijlers
De visie rust op drie pijlers: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal. Samen vormen ze de weg naar een robuust teeltsysteem waarin kwaliteit en duurzaamheid vooropstaan.

Insecten
Bij ‘Natuurlijk kapitaal’ wordt in de visie aandacht besteed aan insecten. Bolgewassen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als voedsel voor insecten. Vitale Teelt wil hierover meer leren, en zet in op:

  • Ontwikkelen van praktische handvatten voor ondernemers om de bollenvelden nog aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten.
  • Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met vrijwilligers die samen met ondernemers werken aan natuur op het veld.
  • Ontwikkelen en delen van kennis over de relatie tussen bloembollen en insecten, waaronder vlinders, bijen en andere bestuivers.

Daar is Bijenlandschap natuurlijk heel blij mee!

 

Meer informatie over de visie en reeds lopende projecten: www.vitaleteelt.nl