Nieuws

Bloembollensector wil innoveren voor duurzame teelt

De Nederlandse bollensector wil via Vitale Teelt 2030 toewerken naar een groene en stevige toekomst. Vier partijen gaven donderdag het startschot voor een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma die dat mogelijk moet maken. Om voorop te blijven lopen, terwijl het chemische middelenpakket terugloopt, moet de sector structurele stappen zetten. Dat stellen de initiatiefnemers van Vitale Teelt 2030: KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland-Noord en Wageningen University & Research. De bollensector heeft deze week het startschot gegeven om toe te werken naar een schone en vitale teelt in 2030. Naast schoner telen en goede veredeling wil de sector een forse versnelling van de vermeerdering van bollen bereiken.
Thema’s. Het programma ‘Vitale teelt’ wordt opgebouwd rond de zeven thema’s gezonde bodem, moderne veredelingstechnieken, snelle vermeerdering en bloei, precisielandbouw, groene gewasbescherming, schone start met nieuw uitgangsmateriaal en natuurinclusieve productie. Op sommige thema’s gaat het om het samenbrengen van bestaande kennis en experimenten.

Bron: Nieuwe Oogst

Bloembollensector wil innoveren voor duurzame teelt