Nieuws

Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw

8-JUN-2018 – Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips.

Het onderzoek levert veel aanknopingspunten op voor boerenorganisaties, erfbetreders, ketenpartijen, banken, maatschappelijke organisaties, overheden en terreinbeherende organisaties om boeren te stimuleren om natuurinclusieve keuzes te maken. Voor al deze groepen geldt: verdiep je in wat boeren beweegt en geef erkenning en waardering voor hun natuurinclusieve inspanningen.

 

Lees meer: Nature Today – Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw