Nieuws

De bodem is de basis, ook voor een bijvriendelijk landschap

26 oktober 2021. De bodem onder het landschap bepaalt sterk welke planten en dieren zich ergens thuis voelen. Ook is de kwaliteit van landbouwgrond van groot belang voor de oogst. Levende bodem laat planten en bomen groeien, waardoor effect van klimaatverandering gedempt wordt, en CO2 vastgelegd kan worden. Gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor.

Gemeente Amsterdam bracht het boek BiodiverCITY uit. “De bodem is een van de belangrijkste reservoirs van biodiversiteit: micro-organismen, flora en fauna, en elk organisme heeft een functie in het voedselweb. Deze biodiversiteit speelt een functionele rol in de functies van de bodem, zoals het afbreken van dode bladeren, het recyclen van nutriënten, het plaatselijke klimaat – alle ecosysteemdiensten die bodems leveren”, legt stedenbouwschrijver Ingrid Oosterheerd uit in het boek BiodiverCITY.

Een groep vernieuwende boeren vraagt in een manifest aandacht voor de bodem. Ze luiden de noodklok te luiden en vragen aandacht voor het belang van de bodem. We leven in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Maar liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem.

Het nut en de noodzaak van herstel van het bodemleven is samengevat in een nieuwe folder van Stichting Steenbreek. De afnemende bodembiodiversiteit heeft drastische gevolgen voor de samenleving en de economie. Denk aan wateroverlast in stedelijk gebied, hittestress, bomen en struiken die verdrogen en bijvoorbeeld de opmars van de eikenprocessierups, die op veel plekken onder andere door gebrek aan natuurlijke vijanden kan uitgroeien tot een plaag voor de mens.

En wil je eens horen wat de bodem er zelf van zegt? Luister naar de Podcast ‘Onderaards’.