Nieuws

De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld

26-FEB-2020 – Van de in Nederland ernstig bedreigde heidehommel was tot voor kort zeer weinig bekend. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft in het afgelopen jaar soortgericht onderzoek plaatsgevonden. Als onderdeel van dit onderzoek is de verspreiding, het eetpatroon en de habitat van de heidehommel nader onderzocht.

Lees het hele artikel: De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld – Nature Today