Nieuws

De waarde van bomen voor de stad

19-MRT-2020 – Zaterdag 21 maart is het ‘International Day of Forest’. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Tijd om even stil te staan bij hoe belangrijk bomen voor de stad kunnen zijn.

Lees het artikel: Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad – Nature Today.

De waarde van bomen voor de stad