Nieuws

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen van natuurverlies naar herstel

19-DEC-2018 – Een brede maatschappelijke beweging heeft in Den Haag haar aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel.

De partijen nodigen nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld wordt van een dichtbevolkte delta waar we natuur en economische ontwikkeling verbinden en onze kwaliteit van leven – en die van toekomstige generaties – borgen.

Lees het hele artikel:
Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel – Nature Today

Bekijk ook de reportage (8 minuten) van Eén Vandaag (18/12/2018)