Nieuws

Diergaarde Blijdorp en Drukkerij Holland: Nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

We zijn trots op onze twee nieuwe partners: Drukkerij Holland en Diergaarde Blijdorp, de allebei op hun heel eigen manier aan een mooier Bijenlandschap bijdragen. Ze vertellen het zelf:

Herre Jan Veenema van Drukkerij Holland:

Drukkerij Holland gebruikt natuurlijke reststromen, zoals bloemrijk bermgras, dat als grondstof toegevoegd wordt aan Nederlands recycled papier. De bloemrijke bermen in het Bijenlandschap binden CO2, en om de biodiversiteit te vergroten, moet het maaisel worden afgevoerd. Doordat het maaisel door ons lokaal verwerkt kan worden tot geschikte grondstof voor papier en (t.z.t.) andere producten, blijft de CO2 gebonden en maken we van een reststroom grondstof. Met het Bijenlandschap hebben we een nieuwe papiersoort ontwikkeld, genaamd voorBIJ©. In het Bijenlandschap is circulair bermbeheer daarmee een feit en realiseren we producten van eigen bodem. Je kunt Bijenlandschappapier al bestellen.

 

Jan-Eisse Pentinga van Diergaarde Blijdorp:

Wij worden partners omdat Diergaarde Blijdorp in haar lange termijn doelstellingen (Masterplan 2030 Natuurlijk Blijdorp) een bijdrage wil leveren aan de inheemse biodiversiteit. Daarbij komt dat wij naast een dierentuin ook een botanische tuin zijn en een rol spelen in het beschermen van de exotische en inheemse flora en fauna. Het betekent ook dat wij een ecologische schakel zijn tussen omliggende organisaties die met deze zelfde doelstellingen bezig zijn ter bevordering van de biodiversiteit.

De wilde bij staat voor ons dan ook symbool voor deze doelen. Wanneer wij ons aansluiten met het vormen van een bijen-lint en de bijenvallei verbinden wij zowel onze omgeving als ook onze bezoekers. Via educatie laten we hen ook kennis maken met de achteruitgang van de wilde bij en haar omgeving maar ook met de achteruitgang van de biodiversiteit. Verder hopen wij onze kennis en ontwikkelingen te kunnen delen als partners maar ook een netwerk te kunnen zijn in Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Op de foto hieronder: bijvriendelijk beheer bij Diergaarde Blijdorp.

Diergaarde Blijdorp en Drukkerij Holland: Nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap