Nieuws

Green Deal Infranatuur: hoe organiseer je meer natuur in de berm?

Wie denkt aan natuur denkt al snel aan Natura 2000-gebieden. Maar langs de Nederlandse wegen, sporen en kanalen (infrastructuur) hebben we een nog veel groter gebied voor potentiële natuur. Deze natuur biedt een unieke kans om biodiversiteit te koppelen aan infrastructurele ontwikkelingen. Dat gebeurt in een ‘Green Deal’.

Kort gezegd: In de berm zijn er kansen voor natuurontwikkeling.

Daar was tot voor kort weinig aandacht voor, maar in de Green Deal werken 23 partijen samen om te zorgen dat die natuur er ook komt. Daarvoor wordt aandacht besteed aan de kosten en opbrengsten (Business Case), zodat ecologisch beheer niet meer kost, maar netto meer geld oplevert dan ander beheer. Daarnaast is er aandacht voor ‘omgevingsmanagement’ – wat is de invloed van natuurontwikkeling op de acceptatie van infrastructuur bij omwonenden en andere belanghebbenden? Ook wordt gekeken hoe aanbestedingen van aanleg en onderhoud van infrastructuur mèt natuur het best geregeld kan worden, en hoe wetten en regels van belang zijn. De Omgevingswet stelt, bijvoorbeeld, dat biodiversiteit bij aanleg van nieuwe infrastructuur niet geschaad mag worden. Infranatuur kan daar een rol in spelen.

De Green Deal Infranatuur is gesloten op 1 april 2016. In een e-magazine wordt getoond wat dat heeft opgeleverd, met een aantal voorbeelden, ter inspiratie:

Met infranatuur kom je verder! – Drie jaar Green Deal Infranatuur

Voor wie meer wil weten: op 7 maart is er een studiedag over dit onderwerp:

Dag van de Infranatuur.