Nieuws

Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

8 september 2022. Tijdens het gezellige en goed bezochte jaarevent van Groene Cirkel Bijenlandschap zijn er drie nieuwe partners aangesloten bij het netwerk: Gemeente Wassenaar, het Rijksvastgoedbedrijf en de Oegstgeester Golfclub. Vertegenwoordigers van deze organisaties ondertekenden de missie van Groene Cirkel Bijenlandschap.

Gemeente Wassenaar werkt al met een aangepast, bijvriendelijk maaibeheer en bijvriendelijke beplanting, en wil dat graag zo uitbreiden dat er een aaneengesloten bijen-netwerk ontstaat. Het partnerschap is een goede aanvulling op die projecten en biedt mogelijkheido m aan te sluiten bij de regiopartners.

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond van het Rijk. Hieronder vallen kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Duurzaamheid en biodiversiteit staan centraal in het beheer van de buitenruimte op deze terreinen.

Frank van Dam van het Rijksvastgoedbedrijf: “We zijn ons ervan bewust dat we dit beter kunnen bereiken in samenwerking met andere partners, organisaties en het bedrijfsleven. Recent hebben we onder andere een deel van de Rotterdamse Van Ghentkazerne bijvriendelijk ingericht en we zijn gestart met het creëren van een duinlandschap op de Haagse Frederikkazerne.

Om duurzaam en biodivers beheer meer structuur te geven en te borgen, hebben we in onze onderhoudscontracten naast een Kleurkeur Certificering ook de methodiek van Groene Cirkels Bijenlandschap opgenomen. Aan de hand van deze methodiek met de zgn. ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen hebben we bepaald welke plekken op onze terreinen geschikt zijn voor welke hoofdgroep bestuivende insecten. Met het toewijzen en vastleggen van de ecoprofielen geven we duidelijkheid over onze beheerdoelen en de gewenste natuurkwaliteit t.a.v. bestuivende insecten.

De komende tijd gaan we het bijvriendelijk landschap op onze terreinen uitbreiden. Afgelopen jaar hebben we met de Nectarindex een opname gedaan van de huidige biodiversiteit. Op basis van de toegewezen ecoprofielen en uitkomsten van deze opname zijn door onze opdrachtnemers beheerplannen met concrete maatregelen opgesteld. We staan nu op het punt om deze plannen te vertalen in een programmering en deze tot uitvoering te brengen. Met behulp van onder andere de Nectarindex monitoren we jaarlijks de vastgestelde ecoprofielen om waar nodig bij te sturen.

Daarnaast gaan we de komende tijd onderzoeken bij welke regionale bijenlandschappen en initiatieven we kunnen aansluiten om met elkaar het netwerk van en voor de bij uit te breiden.”

Bij de Oegstgeester Golfclub zijn een aantal leden enthousiast aan de slag gegaan om hun golfterrein, dat veel mogelijkheden biedt, met informatie en tips van Groene Cirkel Bijenlandschap bijvriendelijk in te richten. Een aansluiting als partner van het netwerk geeft nog meer mogelijkheden, door uitwisseling met anderen.

 

Op de foto: v.l.n.r. Frank van Dam van het Rijksvastgoedbedrijf, wethouder Aart van Sloten van gemeente Wassenaar en Rita Edelaar van de Oegstgeester Golfclub en Laila Driessen en Hannie Korthof van Groene Cirkel Bijenlandschap.

 

Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap
Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap
Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap
Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap