Een groen schoolplein op basisschool Het Mozaïek – met bijenhotel