Nieuws

Een landschap voor wilde bestuivers: zo werkt onze Groene Cirkel Bijenlandschap

29 sep 2020. In een mooi artikel leggen Sabine van Rooij, Arjen de Groot (Wageningen Environmental Research) en Hannie Korthof (Projectleider, Omgevingsdienst West Holland) uit hoe ons Bijenlandschap inde regio is opgebouwd, en hoe we kijken waar nog verbindingen ontbreken.

Lees het artikel: Een landschap voor wilde bestuivers – Stad en Groen

Als je alles wilt weten van de aanpak: die staat beschreven in de nieuwe versie van onze Handreiking 3.0 voor inrichting en beheer van groene infrastructuur voor bestuivende insecten.  Met nieuwe  ecoprofielen gebruikt – die worden hier toegelicht.

Over de rol van het netwerk en onze partners, in het bijzonder Heineken:

Bijen brengen leven in de brouwerij en andersom – Stad en Groen