Nieuws

Een nieuw bijenlandschap voor museumpark Archeon

Van onze partner: Archeon

De bijenwerkgroep Groene Cirkel Archeon is in 2020 gestart met het bij- en  vogelvriendelijk inrichten van het nieuwe parkeerterrein van Archeon. Het terrein heeft nu nog de kenmerken van een industrieterrein, maar over enkele jaren zal daar het nieuwe Romeinse-scheepvaartmuseum komen.

Vanuit de principes van Groene Cirkels gaat de bijenwerkgroep Acheon, net zoals in het museumpark, ook op dit terrein nest- en voedselplaatsen voor bestuivende insecten realiseren. Op dit ogenblik is een met zonnepanelen gedekte parkeerplaats gerealiseerd.  We zijn in het najaar van 2020 begonnen met het aanplanten van een deel van een haag van stekelige struiken die mens en dier moet weren van het terrein. Deze zogenaamde landweer (een middeleeuwse oplossing van vóór het prikkeldraad) is mooi groen en biedt een prachtige schuilplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Dit werk gaat verder en het terrein zal op een natuurhistorische manier aangelegd gaan worden.

Binnenkort zal er een advies uitgebracht worden door de Helpdesk van Groene Cirkels Bijenlandschap. Met de uitkomsten van dit advies  zal de werkgroep een plan van aanpak en uitvoeringsrapport schrijven. Hierin zal beschreven worden welke werkzaamheden er de komende jaren noodzakelijk zijn om het leefklimaat en nestgelegenheid van met name wilde bijen te verbeteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het behoud en/of reconstructie van het aanwezige cultuurlandschap en het natuurhistorische veen- en kleilandschap.

We beginnen eind februari met de verdere uitvoering van het plan, het aanleggen van deel twee van de struiken ten behoeve van de landweer en het planten van bijvriendelijke wilde planten.

Hulp gevraagd:

U kunt ons helpen door met kennis en inzicht mee te werken aan de opzet van een meerjarig plan van aanpak.

Daarnaast kunt u enkele uren ter plekke meewerken met de bevlogen en gezellige werkgroep die iedere woensdag en/of zaterdag in Archeon aanwezig is om met lichte werkzaamheden het terrein in en om Archeon te onderhouden en nieuwe aanplant uit te voeren.

Jan van der Kooij/Wiel van der Mark
Bijenwerkgroep Groene Cirkel Archeon

Voor meer informatie belt (06-20122959) of  mailt u naar wiel@archeon.nl.