Nieuws

Eerste papier van Bijenlandschap-maaisel

Deze rolletjes papier zijn gemaakt met Zoeterwouds bloemrijk maaisel uit het Bijenlandschap. Afval wordt zo een grondstof. Om bloemrijkheid voor bijen en de biodiversiteit te vergroten, wordt er gemaaid ná de bloei, en wordt het maaisel afgevoerd. Dit maaisel krijgt nieuwe waarde als het tot papier verwerkt kan worden, waardoor er minder hout voor papier nodig is. Er is geëxperimenteerd met 5 tot 40 % maaisel in het papier.

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken inwoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. En dat helpt: het aantal soorten bijen is in drie jaar al met 34% toegenomen. Niet alleen goed voor de bij, maar ook voor de biodiversiteit, onze voedselgewassen én voor een kleurrijke leefomgeving.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research, Naturalis en Hoogheemraadschap van Rijnland. Omgevingsdienst West-Holland voert het programmamanagement uit. Voor meer informatie: www.bijenlandschap.nl.

Hebt u ook belangstelling voor papieren producten uit het Bijenlandschap? Neem contact op met Hannie Korthof (Omgevingsdienst West Holland), projectleider Groene Cirkel Bijenlandschap.