Nieuws

EIS Kenniscentrum Insecten: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Onderzoek, monitoring en helpdesk

EIS (Voluit: European Invertebrate Survey) is het belangrijkste kennisinstituut m.b.t. insecten in Nederland. EIS woont in bij Naturalis en werkt intensief samen. Bestuivers, waaronder bijen, zijn heel belangrijk in het onderzoek van EIS. Alle informatie daarover is gebundeld in een aparte website.

Voor Bijenlandschap voert EIS de monitoring uit. Er was een nulmeting in 2015, en een nieuwe meting in 2018. daaruit bleek dat het aantal soorten op in de Bijenlandschapregio met 34% was toegenomen.

Ook bemant EIS samen met Wageningen Environmental Research de Bijenlandschap Helpdesk. Gezamenlijk hebben zij ook de Handreiking voor een Bij-zonder kleurrijk landschap in het Land van Wijk en Wouden gemaakt, en infobladen, cursusmateriaal en inspiratieposters.

Onze contactpersoon bij EIS Kenniscentrum Insecten is Menno Reemer.

Menno voert het meeste Bijenlandschap-werk uit bij EIS. Behalve de monitoring en de helpdesk geeft hij regelmatig workshops bijen herkennen. Over zijn werk is hij geïnterviewd door Stichting Land van Wijk en Wouden. Een tip uit het interview:

“Als je meer bijen wilt, moet je het landschap minder strak geschoren maken en met rust laten, het mag een beetje verwilderen. Je kunt ook zorgen voor meer bloemen, zonnige hellinkjes en natuurlijke oevers. Zet keukenkruiden op het balkon, maai het gras wat minder vaak! En gebruik vooral geen gif of kunstmest.”

Menno Reemer bij een bijenhotel in Archeon

 

Website: EIS Kenniscentrum Insecten