Nieuws

Enquête over bomen in Alphen aan den Rijn

Bomen zijn waardevol voor de natuur, de openbare ruimte en belangrijk voor de groenbeleving. En natuurlijk van groot belang voor bijen en andere bestuivers. Zeker als er bijvriendelijke bomen aangeplant worden. Bijvoorbeeld: een Spaanse aak, esdoorn, appel, peer, kers, wilg, linde, tamme kastanje, lijsterbes of taxus.

Maar soms zijn bomen moeilijk in te passen in stedelijke ontwikkelingen of veranderingen in het openbaar gebied. Gemeente Alphen aan den Rijn streeft we naar een goed evenwicht tussen groen en bebouwing in de openbare ruimte. Dit wordt vastgelegd in het bomenbeleid.

Geef uw mening over bomen

Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen, moeten we afspraken met elkaar maken. De gemeente wil graag weten wat u belangrijk vindt aan bomen. Hiervoor kunt u de enquête over bomen invullen. De uitslag van de enquête vormt het startpunt van het nieuwe bomenbeleid. In 2017 volgt een interactieve avond waar u wordt uitgenodigd om mee te praten over het nieuwe bomenbeleid.

Laat uw stem horen voor bomen voor bijen in Alphen:

Ga naar: Enquête over bomen – Alphen aan den Rijn