Nieuws

Fonds 1818: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Bijen in de Buurt
Fonds 1818 heeft in 2015 en 2016 het programma Bijen in de Buurt uitgevoerd. Dat deed het fonds in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en stichting Land van Wijk en Wouden, om bijvriendelijke verbindingen aan te leggen vanuit de steden Alphen a/d Rijn, Leiden en Zoetermeer, naar het groene buitengebied van het Land van Wijk en Wouden. Huishoudens, buurtinitiatieven en bedrijven langs deze zogenoemde bijenlinten konden gratis bijvriendelijke planten of bollen aanvragen. Scholen uit heel Holland Rijnland konden meedoen. Bijen in de Buurt ontwikkelt ook Bijenidylles in de regio.

Bloemrijke vlinder- en bijenIdylles
De Vlinderstichting, Fonds 1818, IVN en de provincie Zuid-Holland zijn op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen met Idylles: bloemrijke plekken in of bij woonwijken, die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen én mensen. Enthousiaste vrijwilligersgroepen, die een goede plek hebben om een Idylle aan te leggen, komen in aanmerking voor praktische hulp en een bijdrage in de kosten.

Een Idylle is niet zomaar een vlindertuin, maar een groter gebied van minimaal 1.000 vierkante meter met grassen en bloeiende planten uit de regio. De planten zijn zo gekozen dat er vanaf het voorjaar tot en met het najaar voldoende stuifmeel beschikbaar is voor vlinders en bijen. Hierdoor draagt een Idylle bij aan het behoud van biodiversiteit.

Idylles liggen in of bij woonwijken, zijn goed toegankelijk en aantrekkelijk voor volwassenen en kinderen. Ze brengen mensen dus op een laagdrempelige manier in contact met de natuur. Iedere Idylle is anders, maar altijd spelen buurtbewoners en andere vrijwilligers een hoofdrol bij het ontwerp, de aanleg en het beheer. Dat kunnen bewoners zijn, maar ook bijvoorbeeld bijenhouders, volkstuinverenigingen, scholen of zorginstellingen.

De Vlinderstichting, Fonds 1818, IVN en de provincie Zuid-Holland brengen kennis en geld in.In 2019 en 2020 willen de initiatiefnemers dertig van deze Idylles aanleggen. Twintig van deze Idylles worden aangelegd in de regio’s Haaglanden en Leiden (het gebied waar Fonds 1818 actief is), de andere tien elders in de provincie. Uit de aanmeldingen die op 1 juni binnen zijn zullen idylles worden geselecteerd die al dit najaar zullen worden ingezaaid. Aanmelden kan via de website van de Vlinderstichting.

Onze contactpersoon bij Fonds 1818:
Carien Janssen van Raaij

“Ik hou van de natuur, en ik heb daar, ooit begonnen als milieujurist, mijn werk van gemaakt. Het belang van de natuur is zo evident: je wordt er blij en gezond van, minder gestresst. En het is absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan van de aarde.

In de stad groeien kinderen op die nooit de stad uitkomen, nog nooit in het bos of op het strand zijn geweest. Terwijl deze kinderen de natuurbeheerders van de toekomst zijn. Als zij nu niet een band met natuur opbouwen, hebben we later een groot probleem. Daarom zijn natuurbeleving en natuureducatie zo belangrijk. We zetten groot in op groen in de stad. Als kinderen niet naar de natuur komen, brengen we een stukje natuur naar hen toe.”

Carien Janssen van Raaij