Nieuws

Gelders leernetwerk geeft impuls aan ecologisch bermbeheer

19-FEB-2021 – De tijd lijkt rijp om ecologisch bermbeheer over de hele provincie Gelderland uit te rollen. Maar hoe maak je ecologisch bermbeheer tot een succes? Twee jaar lang deelden Gelderse gemeenten, provincie en waterschappen, net als onze Bijenlandschap-partners hier, hun ervaringen in het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer. Leren van elkaar blijkt ook in Gelderland de succesformule.

Lees meer: Gelders leernetwerk geeft impuls aan ecologisch bermbeheer – Nature Today