Nieuws

Gelderse wegen worden natuurinclusief beheerd

26-NOV-2021. Er ligt ruim 1150 kilometer provinciale weg in Gelderland. Weg en wegberm liggen daar vaak al van oudsher in het landschap en bij het onderhoud van de weg hoort ook het onderhoud van het groen langs de weg. Je kunt ook een stapje verder gaan en een weg zien als onderdeel van zijn omgeving. Een omgeving met waarden als natuur, landschap en cultuurhistorie.

Provincie Gelderland maakt werk van meer biodiversiteit, ook langs haar provinciale wegen. Door die wegen te zien als onderdeel van hun omgeving, krijgt natuur vroegtijdig een stem in de belangenafweging. Natuurinclusief wordt de standaard.

Lees het artikel:
Natuur krijgt in vroeg stadium een stem bij Gelders wegonderhoud- Nature Today