Nieuws

Gemeente Alphen aan den Rijn: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Gemeente Alphen aan den Rijn is vanaf het begin in 2015 partner van Groene Cirkel Bijenlandschap.

De gemeente Alphen ontwikkelt bloemrijke bermen en parken door bijvriendelijk maaibeheer, en is partner in de ‘Bee deal‘ Boskoop. Samen met onder meer de kwekers en het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt daar gekeken naar betere leefomstandigheden voor bestuivers.

“We zetten ons in om goede leefomstandigheden voor wilde bijen te realiseren.” – Marcel van der Veen, regisseur bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte

Van der Veen zegt dat er op dit moment wordt gekeken wat er daadwerkelijk nodig is. “Het is ook een bewustwordingsproces bij onszelf.” Hij is overtuigd van de voorbeeldfunctie van de pro-bij lobby: “Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Lokale werkgroep Bijenlandschap

De gemeente werkt in de werkgroep Bijenlandschap Groene Cirkels Alphen samen met een groot aantal andere partijen uit Alphen, zoals Museumpark Archeon, het IVN en volkstuinvereniging ‘Spoorzicht’ in de zuidrand van Alphen aan den Rijn aan een duurzaam leefgebied voor bestuivende insecten als wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen. Ook werken ze aan draagvlak, door educatie, excursies en projecten. Zo ontwikkelde de werkgroep een Bijenhotel-opdracht, waar de leerlingen van het Technasium mee aan de slag gingen.

Marcel van der Veen van gemeente Alphen aan den Rijn

Website: Gemeente Alphen aan den Rijn