Nieuws

Gemeente Leiden: Partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Singelpark, Steenbreek en nectarplanten

Leiden is na Den Haag de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland, met weinig oppervlaktegroen. Maar dat is aan het veranderen. Leiden is bezig met de inrichting van het langste park van Nederland: het Singelpark, en richt samen met inwoners ook allerlei andere plekken bijvriendelijk in. De bijenstand wordt gemonitord.

Leiden doet mee aan Operatie Steenbreek. In een groot aantal wijken, zoals de Zeeheldenbuurt en Groenoord-Zuid, worden tegels gelicht om ruimte te maken voor bijvriendelijke planten. Namens de gemeenten zijn ‘Tuinman en Tuinman’ de wijken ingetrokken om planten uit te delen in ruil voor tegels. De gemeente wil zo mode keren van het betegelen van privétuinen. Dat veroorzaakt wateroverlast omdat het regenwater niet weg kan, en geeft ook minder leefruimte voor bijen en andere insecten.

De gemeente organiseert informatieavonden over het aanleggen van tuinen en groene daken, en stimuleert het aanleggen van geveltuinen. Ook woningcorporaties creëren al meer groen rond hun onroerend goed. Leiden werkt daarbij samen met het IVN, bij voorbeeld bij Groen Dichterbij, een project dat groene buurtinitiatieven ondersteunt. De gemeente realiseert, vaak samen met anderen, bijenlandschap in het buitengebied, zoals in Park Cronesteijn, ’t Bijenhoff en ’t Vogelhoff.

Sara Reijnders, Ze is beleidsmedewerker biodiversiteit en klimaatbestendigheid bij gemeente Leiden:

  • We passen het maaibeleid van de bermen in de stad aan. Dit houdt in dat we afhankelijk van de bodem soms meer en soms minder gaan maaien, om ervoor te zorgen dat er meer bloemen komen. Ook gaan we op een aantal plekken zogenoemd ‘sinusbeheer’ toepassen, waarbij bermen, oevers en velden niet in één keer helemaal gemaaid worden. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in het groen en daarmee een constante leefomgeving voor diverse insecten- en diersoorten.
  • Bij herinrichting van de openbare ruimte kiezen we bewuster voor inheemse bomen en planten, waardoor er interessante leefomgeving ontstaat voor de insecten en dieren in de stad.
  • Bij herinrichting van de openbare ruimte gaan we kijken naar de mogelijkheden voor de toepassing van halfverharding bij fietsparkeervoorzieningen. Dit is goed voor de biodiversiteit en voor klimaatadaptatie.

Sara Reijnders is onze contactpersoon bij gemeente Leiden

 

Website: Gemeente Leiden