Nieuws

Gemeente Leiderdorp: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Met de Leiderdorpse burgemeester en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenandschap, Laila Driessen, is deze gemeente een belangrijke ambassadeur van het bijenlandschap. Leiderdorp heeft net als zeven andere gemeenten in de regio meegedaan aan het project Bloemrijke Bermen van Stichting Land van Wijk en Wouden. Het maaibeheer is beter afgestemd op de vegetatie. Zo mag er pas worden gemaaid als de hoofdbloem van de margriet zaad heeft gezet.

“We zijn nu ook bezig aan bloemrijke verbindingen tussen de grote  parken als De Houtkamp en De Bloemerd. Die waren geïsoleerd geraakt. Hierdoor kon er geen kruisbestuiving meer zijn.” – Ivette van der Wiel, beleidsmedewerker

Rond de Buitenhofvijver wordt de beschoeiing vervangen door natuurlijke oevers en het gazon wordt omgezet in een natuurlijke berm. “Ook bij de Ruigekade in de polder Achthoven zijn we behalve met bloemrijke bermen bezig met natuurvriendelijke oevers.” De Ruigekade doet ook mee in het monitoringsproject van de Groene Cirkel Bijenlandschap.

Educatie

Via het Milieu Educatief Centrum (MEC) krijgen basisschoolleerlingen in park De Houtkamp les van een imker. Alle basisscholen in Leiderdorp hebben een insectenhotel. Op schoolpleinen zijn bijvriendelijke bloembollen geplant. De gemeente heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, om de trend van verstening in particuliere tuinen te stoppen. Leiderdorp organiseerde daar ook een informatieavond over. In De Houtkamp wordt jaarlijks in mei de Dag van het Park gevierd. Hier is ook alles over bijen te vinden; er is honing te koop uit de bijenstal en er worden nectarplanten en insectenhotels verkocht.

 

Website: Gemeente Leiderdorp