Nieuws

Gemeente Nieuwkoop: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Vanuit het besef dat de gemeente een bijdrage kan leveren en een voorbeeldfunctie heeft wat betreft behoud en versterking van de biodiversiteit in het algemeen en een gezonde insectenpopulatie in het bijzonder, ontplooit Nieuwkoop verschillende activiteiten.

  • Aanleg van stroken en vakken met een wilde bloemenmengsel, gefaseerd maaibeheer en de aanplant van vroeg bloeiende bloembollen.
  • Waar mogelijk realiseert de gemeente natuurvriendelijke oevers. Dat geldt zowel voor bestaande locaties als nieuwbouwprojecten. Natuuroevers leveren een bijdrage aan het -water- insectenleven.
  • In samenwerking met de Vlinderstichting onderzoekt de gemeente de mogelijkheid voor de aanleg van een Vlinderidylle.
  • Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn insectenhotels geplaatst.
  • Basisscholen hebben een insectenhotel gekregen van de gemeente en vlinderstruiken voor in de schooltuin. De leerlingen hebben voor thuis een insectenhotel gemaakt.
  • Leerlingen die hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Waterdagen op de Nieuwkoopse Plassen ontvingen na afloop een zaadmat met een bloemenmengsel speciaal voor vlinders.
  • Tijdens de Nationale Boomfeestdag wordt uitleg gegeven aan basisscholen over het belang van bomen voor het klimaat, de leefomgeving en het insectenleven.

Nieuwkoop blijft onderzoeken of er binnen de gemeente nog meer mogelijkheden zijn om een verdere invulling te geven aan het Bijenlandschap.

Onze contactpersoon bij gemeente Nieuwkoop: Maayke Dijkstra

“Als beheerder groen & water bij de gemeente Nieuwkoop houd ik me bezig met zo ongeveer alles wat hier onder valt, van beleid tot uitvoering en van bloemrijke bermen tot bomen en sloten. De afwisseling in werkzaamheden maken dat ik een super leuke baan heb. Als je me vraagt wat ik dan het allerleukste vind, weet ik het niet zo goed. Juist de afwisseling in werkzaamheden maken dat ik een super leuke baan heb. Een van deze leuke dingen is het verbeteren van de ecologische waarde van de openbare ruimte. Dat begint (of eindigt) bij het bijenlandschap maken en eindigt (begint) bij het maken van leefgebied voor bijvoorbeeld vogels en de rugstreeppad.

“In mijn ogen is een bijenlandschap niet alleen (bloemrijke) bermen. Het is heel veel meer dan dat. Ook met gecultiveerde bloeiende planten en bomen in de woonwijken kun je een bijenlandschap maken.”

Ecologie houdt niet op bij het bebouwde-kom-bord, Het loopt juist ook door bij de mensen in de straat en de tuin, maar andersom ook. Ecologie loopt ook buiten de kom het landelijke gebied in. Die twee gebieden met elkaar verbinden zorgt voor een robuust netwerk.”

Maayke Dijkstra

 

website: Nieuwkoop