Nieuws

Gemeente Zoeterwoude: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Zoeterwoude Zoemt: voor elke bij een ‘bed en breakfast’

Zoeterwoude is een van de eerste officiële zoemgemeenten. Een titel die jaarlijks wordt uitgereikt door Nederland Zoemt, voor het totaalpakket aan activiteiten en maatregelen binnen een gemeente om de bijenpopulatie en het leefgebied te versterken.

“Daar zijn we trots op. Samen met onze inwoners en ondernemers werken we hard aan een duurzaam bijenlandschap”, Jet de Lange, gemeente Zoeterwoude

Bekijk de film: Opening van het zoemseizoen 2018

Het vergroten van biodiversiteit staat in Zoeterwoude hoog op het agenda. De gemeente is al ruime tijd bezig met het maken van bloemrijke bermen en natuurvriendelijke oevers. Groot succes zijn het Molenpad, Zwetpad, Hellepad, Broekweg en het Barrepad. Het maaibeleid is aangepast: er wordt minder vaak gemaaid zodat planten zaad kunnen laten vallen waardoor zij zich kunnen vermenigvuldigen en er in de volgende jaren steeds meer leven en kleur is. Bijen en vlinders hebben zo meer voedsel en kunnen daardoor beter overleven en voortplanten.

De oevers langs het Molenpad

Bijenhotels en vlinderidylles
In 2016 werd de eerste bijen- en vlinderidylle geopend aan het Molenpad. De gemeente pakte groots uit met een bijenmarkt voor jong en oud. Wethouder Ton de Gans opende samen met de aanwezige kinderen het hotel. Inmiddels staan verspreid over de gemeente verschillende bijenhotels in de openbare ruimte, maar ook bij particulieren in de tuin of bij bedrijven op bedrijfsterrein. Leerlingen van basisschool Het Avontuur bouwen een eigen bijenhotel en vlinderidylle. Direct na de opening van de nieuwe school werd in de nazomer van 2018 de idylle ingezaaid. In het nieuwe schooljaar wordt het hotel afgebouwd.

Bloeiende bedrijventerreinen
Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein, initiatief van de gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder, is een uniek project, dat het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger maakt voor werknemers, bewoners en bezoekers. Delen van het bedrijventerrein worden op een natuurlijker wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna. Het bloeiende boeiende bedrijventerrein is in mei 2017 geopend. Lees het nieuwsbericht dat van het project gemaakt is.

Film over Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein
Een speciaal voor dit project ontwikkelde film samen met het naastgelegen Heineken  gaf een goed beeld van de doelstellingen en belangen op zowel lokaal als regionaal gebied. Bekijk hier de film (duur: 5 minuten).

Goed voorbeeld doet goed volgen. Verspreid over Nederland ontstaan nieuwe bijvriendelijke bedrijventerreinen met vergelijkbare concepten.  Ook in Zoeterwoude. Ondernemers van De Rijnekenboulevard en de gemeente Zoeterwoude werken samen aan een bijvriendelijke inrichting van het gebied.

Jet de Lange
Gemeente Zoeterwoude