Nieuws

Gemeenten van Groene Cirkel Bijenlandschap ontvangen eretitel: bijvriendelijke gemeente

Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben tijdens de aftrap van de landelijke campagne Nederland Zoemt als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken in de Groene Cirkel Bijenlandschap aan bijvriendelijk beheer. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers werken deze gemeenten aan Bijenlandschap, een bloemrijk netwerk voor bijen. We zijn natuurlijk erg trots op de nieuwe titel van onze gemeenten!

Bijen worden bedreigd

Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor mensen heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Wilde bijen hebben vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creeërt structureel betere levenskansen voor wilde bijen.

Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en de onderhouden. Nederland Zoemt ondersteunt de komende jaren de gemeenten met extra kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Groene Cirkel Bijenlandschap

In Groene Cirkel Bijenlandschap werken we met heel veel partijen, waaronder de vijf gemeenten, aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur en Milieu. De Nationale Postcodeloterij draagt financieel bij aan Nederland Zoemt. De campagne wordt ondersteund door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Vereniging Stadswerk Nederland. Zie ook: www.nederlandzoemt.nl

 

Gemeenten van Groene Cirkel Bijenlandschap ontvangen eretitel:  bijvriendelijke gemeente