Nieuws

Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening

25 juni 2021. De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Vele zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Door deze te vergroenen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan:
•    een klimaatbestendiger Nederland.
•    werkplezier, gezondheid en productiviteit.
•    de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier.

Een brede coalitie van partijen bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen: Werklandschappen van de toekomst; groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen en gemeenten worden betrokken bij het aan te vragen programma en kunnen zich hiervoor aanmelden. Door deel te nemen maak je als bedrijventerrein en gemeente gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst. Het doel is om in periode 2022-2023 te starten met de eerste tien bedrijventerreinen.

Voor meer informatie en om je als gemeente en bedrijventerrein aan te melden:

Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening – IVN